NHISC Div 2 Poppadoms Team 2023

 • Mehul Chhagan
 • Janti Chhiba
 • William D’Souza
 • Savio Fernandes
 • Darryll Hollamby
 • Stephen Johnston
 • Suresh Kanji
 • Dharminder Kumar
 • Dillip Lala
 • Dillon McFarlane
 • Sanjay Madhav
 • Pradeep Nathoo
 • Rajesh Patel
 • Tarunkumar Patel
 • Rueben Pathmanathan
 • Sri Jeyan Pathmanathan
 • Prakash Prema
 • Narandra Uka

Coach: Alan Dickie

Manager: Rajesh Patel

Manager: Narandra Uka